Tilbake til hovedsiden.
5. oktober 2015


 Tilbake til forsiden
 Sportsskader
 Presse omtale
 Idrettskadeutstyr
 Behandling av skader
 Betingelser for bruk
 Takk til
 Gjestebok
 Lenker
 Diskusjonsforum
 Nyheter


Hva tror du er viktigst ved akutte skader?

Is
Kompress
Varme
Ingen av delene

Hjernerystelse

- Hva er det-

En forandring av de mentale funksjonene som oppstår ved et ytre slag, uansett om den skadde mister bevisstheten eller ikke. Hver hjernerystelse betyr at en del av hjernevevet er blitt skadet. En hjernerystelse kan klassifiseres etter hvor kraftig den er.

Grad 1: Forbigående forvirring/omtåkethet uten bevisstløshet der symptomer forsvinner etter mindre enn 15 minutter.

Grad 2: Forbigående forvirring/omtåkethet uten bevisstløshet der symptomer vedvarer etter 15 minutter

Grad 3: Tap av bevisstheten.

- Hvordan kan det oppstå-

En hjernerystelse i fotball kan skje på flere ulike vis. Hodet kan treffes av et ytre bevegelig objekt, en fotball, en keeper som ruser ut på en corner, en albue, fot eller hode til en med- eller motspiller, kollisjon med målstenger og spillere eller ved fall og et brutalt møte med bakken kan være eksempler på situasjoner der hjernerystelser kan oppstå. Se bilde

- Hvordan føles det, hva er symptomene -

Typiske plager ved en hjernerystelse kan være svimmelhet, hodepine og piping i ørene. Tilstedeværelse av dobbelt syn og hørselstap kan også følge med. Videre kan man plages med at det blir vanskeligheter med å fokusere og at man blir uoppmerksom. Kvalme og brekninger kan også forekomme. Trenere og medspiller bør være oppmerksom på om den skadede forandrer personlighet rett etter at en slik skade har inntruffet. Tegnene kan være mange, men her er noen: Stirrende fraværende blikk, forvirret- vet kanskje ikke hvor han er, langsom tale, vanskeligheter med å svare på spørsmål, snøvling ved tale, dårlig koordinasjon, unormale følelses utbrudd, hukommelsesforstyrrelser og tap av bevissthet.

Senere etter skaden fra dager til uker kan man være plaget av: Svimmelhet, lysømfintlighet, uoppmerksomhet, tretthet, frustrasjon og irritasjon av småtterier, problemer med å feste/fokusere blikket, lydfølsom, søvnvansker og konsentrasjonsvansker. Kvalme, særlig med oppkast er et sikkert og relativt alvorlig tegn på hjernerystelse (egentlig øket intracranielt trykk). Dette er noe man skal være særlig oppmerksom på. Likeledes økende nedsatt bevissthet. (Man regner sjelden hjernerystelsen som alvorlig om man ikke har mistet bevisstheten).

- Hva er den akutte behandlingen -

Ta det rolig. Avslutt treningen eller kampen. Se klassifiseringen av hjernerystelser ovenfor. Symptomene kan kanskje ikke komme før etter flere minutter etter skaden har inntruffet. En hjernerystelse skal alltid vurderes av en lege så hurtig som mulig. Det er viktig at man avslutter all aktivitet om en har anelse om at man har fått en hjernerystelse. Er den skadede bevisstløs er det viktig å kunne gi den riktige førstehjelp. Det første som sjekkes er åndedrettet. En bør være oppmerksom på at det kan være skade i nakkeregionen og en bør da være forsiktig med å bevege den skadede. Frie luftveier er viktig, og kan den skadede ikke puste selv må det gis kunstig åndedrett. Ring 113 (i Norge) for å få personen til sykehus fortest mulig (dette gjelder kun i I utgangspunktet kun hvis vedkommende har vært bevisstløs). Hvis ikke er det greit med en vurdering av lege på stedet eller nærmeste kontor). Klikk her for mer informasjon om hjerte og lungereddning.

- Trengs det noen form for behandling -

Den viktigste behandlingen ved en hjernerystelse vil være ro og unngå nye smeller mot hode. Det er vanskelig å avgjøre hvor sterk hjernerystelse en person har pådratt seg. En bør derfor se på de overnevnte inndelingene av graden av hjernerystelse. En rekke spørsmål og tester kan avdekke om personen har en 1. eller 2. grads rystelse. Har personen hatt en 1. grads rystelse og føler seg i bra form kan han retturnere til fotballspill i løpet av et par dager. Dreier det seg om 2. grads rystelse bør en være symptomfri en uke før en gjenopptar spillingen. Spilleren skal begynne med rehabiliterende trening så fort symptomene har forsvunnet. I denne fasen er det viktig å unngå situasjoner der spilleren kan få nye smeller mot hode. Balanse og koordinasjonstrening bør vektlegges i rehabiliterings perioden.

Har personen vært bevisstløs (grad 3) under et minutt behandles skaden som en 2. grads rystelse.

Derimot hvis personen har vært bevisstløs (grad 3) i lengre tid en dette bør en holde seg borte fra fotball i to ukers tid.

Er spilleren plaget av kvalme og oppkast bør man behandle skaden som en 3.grads rystelse. Det er ingen vits i å ta noen sjanser. Det er viktig å merke seg at det holder ikke bare med ro, men den forulykkede skal (!) skjermes fra inntrykk i minst en uke (mao TV, data, etc). Dette for å unngå senfølger. I tillegg skal vedkommende observeres første døgn etter skaden. Man blir ofte trøtt og vil sove. Det er viktig å vekke den skadede ofte de første timene, dette bør gjøres ca en gang pr time de første seks til åtte timene etter smellen).

- Er skaden alvorlig-

Ja, hvis en ikke tar skaden alvorlig!! Enkeltstående korrekt behandlet hjernerystelser fører vanligvis ikke til varige men. Det er viktig at man tar sine forholdsregler slik at ikke skaden forverres ytterligere. Følger man ikke de råd som legene anbefaler kan det oppstå en kronisk hjerneskade. Får man flere hjernerystelser etter hverandre i tett rekkefølge gjennom et år bør man være spesielt oppmerksom på dette å ta hensyn til skaden ved å ta lengre pauser en normalt etter en enkeltstående hjernerystelse.

Er man ikke innstilt på å ta de rett forhåndsreglene vil dette muligens føre til en annen fryktet komplikasjons som kalles "Second impact syndrom". Denne sykdommen er meget alvorlig og har nesten hundre prosent dødelig utgang. Den kan ramme en spiller som nylig har hatt en hjernerystelse. Alle som har blitt rammet av denne sykdom har startet for tidlig med spillsituasjoner uten å være symptomfri. Det andre slaget mot en persons hode behøver ikke være spesielt kraftig og ville ikke ha gitt skade hos en frisk person. Selv om slaget mot skallen er ubetydelig blir den skadede raskt bevisstløs og dør innen få timer.

 
 
 
 
 

[Søk etter skader]


Mail Sportsskader.no


Partnere
Naprapatlandslaget

Intersport

G-sport


Copyright Sportsskader & Web Computing AS, All Rights Reserved - 2005